Спомен за добрите хора

Серафим Горанов       Младенов           1936-2014 Зорка Аврамова       Младенова       1938-2018 Тинка Илиева     Йорданова     1931-2007 Сашо Радоев       Богданов      1956-2013   Рилка Генкова       Костова      1923-2013     Данка Петрова       Петрова     ...